середа, 15 березня 2023 р.

Формувальне оцінювання

 

Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне 

учням  і які основні виклики?

Нові державні стандарти освіти вимагають нових підходів не лише до організації навчального процесу, але й до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Формувальне оцінювання визначають одним серед основних різновидів оцінювання та ефективною стратегією підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Дедалі більше уваги цьому оцінюванню приділяють і деякіmукраїнські науковці та педагоги-практики.

Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і «для навчання» (англійською – «assessment for learning»). «Формувальне» (англійською – «formative») – тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування (або форматування) навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень.

Формувальне оцінювання  це про покращення якості викладання та підвищення ефективності освітнього процесу. За допомогою нього викладач може оцінити не лише академічні результати, а й дослідити індивідуальні особливості учнів. Усе просто: для того, щоби процес був результативним, варто опанувати інструменти та методи формувального оцінювання.


ЦІКАВО УЧНЯМ — КОРИСНО ВИКЛАДАЧАМ

Що для учнів?

Формувальне оцінювання допомагає учням ідентифікувати свої сильні та слабкі сторони, зосередитися на тих навичках, що потребують удосконалення.
Мета формувального оцінювання – не лише підвести підсумок навчання учня в балах, але і знайти спосіб покращити ефективність уроків.
Контроль за результатами роботи частково передається учневі, адже завдяки визначеним критеріям оцінювання учні:  
знають і розуміють своє завдання; 
стають відповідальними за власне навчання; 
вільно ставлять запитання та можуть розраховувати на поважливе ставлення; 
знають, що робити, щоби покращити якість своєї роботи; 
почуваються важливими і впевненими.

Що для викладачів?

Покращення результатів роботи. Вчитель постійно спостерігає та аналізує, які методики спрацьовують у конкретному класі, а що взагалі не працює; які інструменти підвищують ефективність навчання учнів; які думки та теми обговорюються в класі (а отже, хвилюють учнів).

До того ж так формуються довірливі та поважливі стосунки між дітьми та вчителем. Як результат – комфортна атмосфера в класі.
Отже, формувальне оцінювання:
-   не банальна оцінка: це фокус на труднощах й допомога для кращого розуміння матеріалу; 
-   забезпечення вчасного фідбеку (зворотного зв’язку) як для учнів, так і для вчителя; 
-    допомога учням у виявленні та сприйнятті їхніх сильних та слабких сторін; 
- допомога вчителям у визначенні матеріалу, складного для учнівського сприйняття.

     У формувальному оцінюванні учні постійно вчаться оцінювати себе самостійно

Відбувається це майже на кожному уроці. Учні виконують тестове завдання, перевіряють його за наданим викладачем еталоном, а потім ставлять собі оцінку за тією шкалою, яка застосовується у класі (це можуть бути і звичайні оцінки, і описові характеристики, і певні позначки). Щоб навчати учня оцінювати себе правильно, викладач надає власну оцінку. Якщо вони не співпадають, педагог пояснює, що вплинуло на таку оцінку.
Окрім цього, учні в парах оцінюють один одного, це ж можна практикувати в роботі в групі. Щоб це дійсно навчало учнів оцінювати, а не вішати "ярлики", – педагог дає критерії. Наприклад, для оцінювання виступів інших груп можуть бути такі: "Чи відповідав виступ темі?", "Чи була у виступі нова інформація, яку група знайшла самостійно?", "Чи вдалося групі зацікавити матеріалом інших?". Оцінювання за таким форматом може бути за шкалою "так/ні", або "цілком/не повністю/ні", або іншою шкалою, про яку домовляться учитель та учні.
Ще однією цінністю такого оцінювання є те, що учні мають перестати боятись помилятись.

Викладач не карає негативною оцінкою за неправильні відповіді чи невірно виконані завдання 

Суть формувального оцінювання – дати учневі зворотний зв’язок та можливість відрефлексувати, чому не вдалось виконати завдання, що потрібно надолужити. При такому оцінюванні викладачу рекомендують залишати коментарі для учня, перевіряючи виконане завдання, так даючи зворотній зв’язок – над чим попрацювати, чому учень припускається помилки, де хиба у логіці розв’язання задачі тощо.

Наприклад, слід уникати слів "ідеально", "блискуче", "вражає". Ці слова не допоможуть зрозуміти, як виконати інше завдання так само добре.

Чим формувальне оцінювання відрізняється від поточного
Не варто їх розділяти. Формувальне оцінювання і є поточною щоденною роботою. Різниця полягає лише у підході. 
У традиційному оцінюванні оцінку ставлять не за те, як учень навчився, а за те, скільки виконав завдань без помилок. У формувальному ставлення до помилок особливе. Учнів навчають, що бачити власні помилки – це прекрасно. Тому що це перший крок до їхнього подолання. Окремо учнів вчать стратегіям пошуку та виправлення власних помилок. Таке оцінювання – не про контроль, а про частину навчання.
А як же контроль? Він також є – під час підсумкового оцінювання. Учні мають усвідомлювати, що коли вони вчаться, можуть пробувати різні шляхи, експериментувати, помилятися. Але все це для того, щоб якнайкраще опанувати знання та уміння. І під час підсумкового оцінювання (спочатку тематичного, потім семестрового та річного) вони мають продемонструвати результат навчання. 

Алгоритм діяльності педагога щодо організації формувального оцінювання можна представити у вигляді такої послідовності дій:

- Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей.

- Створення ефективного зворотного зв’язку.

- Забезпечення активної участі здобувачів освіти під час освітнього процесу.

- Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.

- Забезпечення можливості й уміння здобувачів освіти аналізувати власну діяльність (рефлексія).

Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Переваги формувального оцінювання

1. Активне залучення здобувачів освіти до самоконтролю і самооцінювання.

2. Постійне спостереження за динамікою розвитку учня та адаптація освітнього процесу до його здібностей.

3. Стимулювання у здобувачів освіти бажання вчитися та прагнення досягти високих результатів.

4. Внутрішнє (формувальне) оцінювання насамперед передбачає оцінку процесу, а не досягнень.

5. Центрованість на учневі, а головна мета – покращення та розвиток вміння вчитися.

Набір онлайн-сервісів/застосунків для здійснення формувального оцінювання

Сервіси для створення вікторин, опитувальників, онлайн-тестувань

Форми Google – сервіс для створення тестів та опитувальників. Ресурс має велику кількість шаблонів оформлення, що дозволяє створювати форми до уроку на будь-яку тему. Також у налаштуваннях можна увімкнути режим оцінювання і позначити правильні варіанти відповідей у кожному з питань (додати Ключ оцінювання). Можна доповнити кожне питання коментарем (відгуком) з посиланням на вебресурс чи відео YouTube, які буде продемонстровано для правильної чи неправильної відповіді. Здобувачам стане зрозуміло, на яких саме аспектах теми варто зосередитись, а які вже не потребують докладного розгляду.

Kahoot - онлайн-інструмент, який дає змогу перетворити процес оцінювання на захопливу гру - з переможцями, призовими місцями та набраними балами. Сервіс дозволяє створювати вікторини, обговорення, опитування, які викладач може проводити в офлайн- та онлайн-форматі. Використовуючи цей інструмент, можна оцінити навчальний прогрес групи.

Mentimeter - простий і доступний в освоєнні інструмент голосування, який забезпечує миттєвий зворотний зв'язок із аудиторією. Його зручно використовувати для опитування здобувачів освіти в режимі реального часу, оскільки він доступний і на мобільних пристроях, і в електронному середовищі. Онлайн-опитування може включати серію питань із різними типами відповідей: множинний вибір (один або кілька з декількох); відкрита відповідь; оцінка за шкалою; ранжування відповідей в межах 100 %; введення відповіді у вигляді точки на плоскій координатній площині.

Wordwall - сервіс є сучасним інструментом для зацікавлення здобувачів. Викладач може створювати вікторини, вправи на співставлення, ігри зі словами. Подібні вправи можна пропонувати для закріплення певних навичок, а також вибірково – для учнів, які потребують додаткової практики.

LearningApps - онлайн-застосунок зворотного зв’язку, у якому здобувачі освіти визначають, як добре вони засвоїли навчальний матеріал, які питання не зрозумілі. Сервіс заснований на роботі з шаблонами: від роботи з картами до розгадування кросвордів і створення карт знань.

Quizizz - онлайн-інструмент для створення тестів/вікторин. Під час проходження здобувачі освіти відповідають на питання, рухаючись у своєму темпі, а також не залежать від швидкості відповідей інших учасників. Вікторину в сервісі можна запланувати і пропонувати учням виконати її як самостійну роботу. Також є можливість прибрати функцію «час», і тоді учні можуть подумати над запитанням, прочитати параграф підручника або знайти в Інтернеті потрібну інформацію.

Edpuzzle- безкоштовний сервіс, що дає змогу за лічені хвилини створити навчальні матеріали на основі відеороликів. Уроки з відеоматеріалами мають багато переваг, зокрема ігрові елементи під час навчання, інтерактив, підвищення технологічної грамотності учнів, комунікативно-діяльнісний та індивідуальний підхід.

Socrative - онлайн-сервіс для створення і проведення тестувань в закладах освіти на уроках. Реєстрація для учнів не потрібна, достатньо ввести код, наданий педагогом. За допомогою опитування в режимі реального часу викладачі та здобувачі освіти можуть візуалізувати дані для прийняття рішень щодо майбутнього навчання.

Loom- відмінність цього додатку від інших полягає в тому, що його мета – не просто перевірити, а супроводжувати освітній процес. Наприкінці уроку педагог може запропонувати зробити завдання в цій програмі і швидко відреагувати на відповіді окремих учнів.

Для активного залучення здобувачів освіти до навчання, спільної роботи в групі, зокрема, під час синхронного онлайн-заняття, використовують віртуальні дошки: Jamboard, Padlet, Lino it, Miro тощо. Учні можуть робити записи на дошці одночасно бо по черзі.

Віртуальні дошки

Віртуальні дошки можуть бути використані для таких цілей:

● розміщення інформації за темою, що вивчається, або завдань;

● проведення мозкового штурму;

● створення портфоліо;

● публічна презентація отриманих результатів;

● узагальнення та систематизація знань учнів, рефлексія.

Сервіси для створення карт знань

Онлайн-застосунки MindMeister, MindMapNinja, Bubbl.us, Mindomo, WiseMapping, SpiderScribe дозволяють створювати інформаційні продукти для підтримки навчального процесу. Використовуючи карту знань, можна легко та наочно впорядкувати ідеї, думки та знання, продемонструвати опанування певної теми з навчального матеріалу.

Google-сервіси

Google документи,
Google презентації,
Google таблиці
Google  нотатки  ( Keep) 
Google  чат  (Chat)
Google Клас

Сервіси для створення інфографіки та візуалізації

piktochart.com,
canva.com,
visual.ly,
prezi.com, 
thinglink.com


Немає коментарів:

Дописати коментар