вівторок, 14 березня 2023 р.

"Цифрові інструменти Google для освіти" - базовий рівень


З 6 березня 2023 року приєдналась до дистанційного курсу (базовий рівень)  "Цифрові інструменти Google для освіти"!
від Академії цифрового розвитку. Базовий рівень для мобільного пристрою  проходить з 6 березня до 19 березня 2023 року.
Умова навчання за курсом є обов'язковий перегляд запису лекцій, виконання  завдань. Курс складається з 3 модулів, кожен з яких передбачає виконання п'ять завдань і проходження підсумкового тесту. Завдання мають термін виконання, який виставляється до кожної вправи окремо.

Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу організовує безоплатне навчання в межах програми “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти”, яке здійснюватиметься протягом 2022/2023 навчального року.

Перелік додатків, які будуть опрацьовуються:

Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Диск, Google Документи, 

Google Таблиці, Google Форми, Google Презентації, Google Keep,

Google Сайти, Google Jamboard, Доповнення до об'єктів Google Диску, 

Google Chrome, ОС Chrome, Google Довідка, 

Google Центр безпеки, можливості Google Workspace for Education, 

матеріали навчальної платформи Skillshop

Базовою тренінговою платформою навчального курсу є суб'єкт підвищення кваліфікації - Академія цифрового розвитку . 
Навчальні заняття за програмою проходять у формі навчальних тренінгів та дистанційних курсів.


Навчально-методичне забезпечення програми представлено матеріалами для самостійної роботи здобувачів освіти за темами дистанційної складової (відеолекції, чати, онлайн-вправи, відеоматеріали, презентації, тести тощо) та списком рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно до тематики навчальних модулів програми.

Програма складається з 5 модулів, які розраховані на 60 академічних годин з розбивкою за рівнями: базовий - 30 годин, середній і поглиблений по 15 годин, та реалізується у залежності від форми організації освітнього процесу (очної або дистанційної). Для очної форми навчання програма може бути використана окремими модулями або їх поєднанням. Для дистанційної форми навчання програма розрахована на 60 годин або 2 кредити ЄКТС (з урахуванням самостійної роботи) та може використовуватися поєднанням модулів або за вибором тренера/тренерів можуть обиратись окремі теми.

Програма орієнтована на розвиток й вдосконалення цифрових компетентностей науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

Навчальний процес здійснюється в захищених віртуальних навчальних кімнатах Google Класів, де забезпечено ефективний зворотний зв’язок через супровід і консультації тренерів у приватних коментарях. До кожної теми публікується запис лекції, організовується консультація через відеоконференцію в Google Meet, під час якої кожен учасник отримує можливість поставити запитання тренеру наживо, продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних, науково-педагогічних працівників у системі неформальної та інформальної освіти.


Немає коментарів:

Дописати коментар