вівторок, 25 жовтня 2022 р.

Відкритий урок

 

Урок на а тему: Поняття вогнестійкості, вогнегасні речовини. Пожежна техніка для захисту об’єктів.


Світ стрімко змінюється й сьогодні знання знаходяться не лише на паперових носіях та в пам’яті людини, а в мережах, спільнотах; люди навчаються через створення та підтримку зав’язків з «обізнаними» людьми, що сприяє навчальній діяльності поза стінами класних кімнат. Це зумовило появу нових моделей та технологій навчання, характерними рисами яких стає самостійне навчання з допомогою комп’ютера та мережі Інтернет. Яскравим прикладом такої технології є змішане навчання. Змішане навчання — це така технологія формальної освіти, згідно з якою учень чи учениця засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у закладі.

Змішане навчання має переваги, оскільки воно персоналізоване, в учня чи учениці з’являється можливість засвоювати матеріал вдома, багато разів передивляючись навчальні матеріали (наприклад, відео), робити паузи в разі потреби, повертатися до матеріалу попередніх уроків чи тем. Саме запровадження змішаного навчання дозволяє додатково мотивувати учнів до навчання, перетворює вчителя на фасилітатора, налагоджується взаємодія учнів та у них формуються навички роботи в команді.

Однією з моделей змішаного навчання є «Перевернутий клас», за якою повністю змінюється  структура уроку.

Що таке «Перевернутий клас»?

Модель навчання «Перевернутий клас» (Flipped Class) являє собою різновид змішаного навчання, головною особливістю якого є те, що домашнім завданням для здобувачів освіти  є робота в онлайн-середовищі: перегляд навчальних відеоматеріалів або інформаційних ресурсів для опрацювання нового навчального матеріалу або закріплення вже вивченого. Натомість у кабінеті здобувачі освіти  під керівництвом і за допомогою викладача  виконують практичні завдання до тієї теми, яку засвоїли вдома.

У чому особливість цієї моделі?

«Перевернутий клас» змінює роль викладача у навчальному процесі. З головного транслятора знань викладач  перетворюється на помічника – консультанта і координатора. А це, у свою чергу, сприяє тісній співпраці з учнями на уроках. Роль учнів також змінюється. Вони більше вже не спостерігачі,  самі відповідають за отримані знання, спрямовують навчальний процес, шукають практичне застосування отриманій інформації.

Немає коментарів:

Дописати коментар